Denne hjemmeside er min “a person must have money and a room of his/her own if he/she wants to create” – Woolf parafrase.

Jeg er humanist med teknisk forståelse og passion for e-læring og jeg udvikler og producerer flipped/blendede mikrolæringsforløb og hjælper undervisere teknisk og didaktisk med e-læringsaktiviteter primært i Moodle hos SmartLearning.

Når jeg synes digitale værktøjer har værdi for undervisning og for at lære, er det fordi digitale værktøjer producerer data, som kan bruges til at forbedre undervisningsmateriale og processen “at lære”.
Den næste fase i mit arbejdsliv
centrerer sig om Learning Analytics og pragmatiske løsninger.
Målet er datainformeret understøttelse af at lære og af at undervise.

Jeg er altid interesseret i spændende projekter og tanker, som ikke er i konflikt med mit arbejde. Så skriv endelig eller lad os mødes til en kop kaffe.

 

Adresse: Taastrup Have 40, 2. m.f., 2630 Taastrup
Mail: mail()mette-soegaard.dk
Tlf: +45 20637103