Rottesikring

Alle former for rottebekæmpelse i hele Nordsjælland

Rottesikring

Rotteanmeldelser stiger over hele landet og alt tyder på, at vi fremover kommer til at se meget mere til de små skadedyr, der formerer sig hurtigere end før på grund af klimaændringerne.
Samtidig kan rotter komme ind alle vegne stort set og har imponerende biologiske egenskaber. De kan trænge ind gennem åbninger ned til 2 cm, selvom der er tale om en voksen rotte, og de kan klatre. Tænderne er potente og kan klare alle materialer med undtagelse af jern, og da de samtidig er sygdomsfremkaldende skadedyr, der kan sprede resistente bakterier til mennesker og dyr, er professionel rottesikring vigtig og kræver særlig viden.

  • Alle former for rottebekæmpelse i hele Nordsjælland

  • Forebyggelse og afhjælpning, hvis uheldet er ude

  • Autoriseret kloakmester med over 60 års erfaring

Vores fagpersonale er ved telefonen hele døgnet

Akut brug for hjælp?

Akut brug for hjælp?

Vores fagpersonale er ved telefonen hele døgnet

Vi stopper rotterne

  • Altid det nyeste udstyr, opdaterede medarbejdere og medlem af alle certificeringsordninger er din garanti.
  • Professionel autoriseret kloakmester, både akut og serviceordning, så du slipper for hovedpinen.
  • Vi sørger for rottespærre, rottenet, rottetætte riste og rør samt reparerer drænledning og sprækker, der holder rotterne ude.

Rotterne kommer – flere end før!

Rotter skal bekæmpes, da de kan udgøre en risiko for mennesker i form af bakterier, og samtidig betyder klimaændringerne med de milde vintre, at mængden af rotter er stadig voksende og dermed bliver et endnu større problem end tidligere.

Rottehunderne får nu et kuld unger mere pr. år, hvilket betyder 4-6 gange større bestande end før. Hvis man sætter det i perspektiv, kan man forstå alvoren – for to rotter kan formere sig til 862 individer pr. år. Så det er let at forstå, at vi er nødt til tage problemet alvorligt, og det er nødvendigt, at rottesikring bliver gjort godt og omfangsrigt.

Læs mere

Rotteurin indeholder mikroorganismer, der kan trænge igennem menneskers hud og smitte os med dødelige sygdomme. Derfor er det ikke ønskværdigt at have rotter for tæt på. Typisk befinder de sig godt i afløbene, hvor de tiltrækkes af de forskellige lugte, der kommer fra spildevandet.

Når rottens evne til at finde svagheder i et afløbssystem samtidig er legendarisk, er det et problem, vi skal tage alvorligt. For de kan nemt klatre op i såvel nye som gamle faldstammer eller toiletskåle. Mens de bevæger sig rundt kan de undervejs lave skade på alle bygningsdele og gennemgnave det hele. Men jo bedre din kloak og dine rør er vedligeholdt des værre for rotten. For rotter gnaver sig heldigvis kun yderst sjældent gennem fejlfri og korrekt samlede rør. Derfor giver det rigtig god mening at være sikker på, at din kloak og dit afløbssystem er udført korrekt med brug af fejlfrie materialer.

Vedligeholdelse af synlige dele af bebyggelser og huse er ligesom udeomgivelser helt almindeligt. Men ofte kan vi finde på at glemme det, vi ikke kan se. Det gælder eksempelvis kloakken, der også har brug for vedligehold, hvis du ikke skal ende med at stå med store udgifter.
Samtidig betyder det noget for mulighederne for eventuelle belastende sammenbrud, forurening og rotteangreb.

Når det kommer til rottebekæmpelse, kan man opsætte fælder i kloakkens spildevandsafløb, så de ikke har adgang til bestemte dele af kloaksystemet samtidig med, at indtrængende rotter aflives.
Kender man kloakinstallationens tilstand, kan man gribe ind, inden ulykken sker. Og her kan blandt andet TV-inspektion være en hjælpende hånd, fordi man nemt og præcist kan lokalisere eventuelle brud, skader eller andet.

Drænledninger med nedløbsbrønd skal have vandlås minimum 20 cm over vandspejl. Vandlås, vandvolumen og højdeforskel er normalt nok til at hindre, at rotter trænger ind her. Alle dine afløb skal have vandlås, og hvis dit hus eller ejendom er af ældre dage, kræver det oftest en opdatering.

Rottesikring er typisk en rottespærre i kloakken ved stikledninger til hovedkloakken. De monteres som en ventil, for der kan kun komme vand een vej, mens rotterne bliver stoppet, hvis der er rørbrud længere inde.

Når man opsætter en rottespærre er TV-inspektion god, fordi man får syn for, hvordan tilstanden er i rørene.

Rottesikring lader altid vand og blade passere frit, mens de blokerer for rotter. Men spildevand indeholder fedtstoffer, som kan få kloakken til at stoppe, og derfor kan det være en god idé at efterse din rottespærre én gang årligt mindst, hvis du vil være sikker på, at rottespærren er aktiv og funktionel.

Rottespærre i en rense eller inspektionsbrønd kan tilpasses alle brønde. For man konstruerer den i de dimensioner, der passer.
Samtidig skal afløbsbrønde være forsynet med rottetætte riste eller dæksler.
Faldstammeudluftninger, der ikke er forsynet med vakuumventil, skal være forsynet med et rottenet.
Når det kommer til tagnedløb og afløb fra køkkenvask, skal de sikres med galvaniseret trådnet.
Og så skal dit hus eller ejendom hele vejen rundt være intakt, uden fejl og huller alt for mange steder, fordi det giver rotterne alt for frit løb.

Nedløbsrør og tagrender er en anden brugt metode for rotterne at komme ind. Her kan man montere rotteværn eller gøre røret bredere, så de ikke kan støtte ryggen mod røret, mens de klatrer.

Vi hjælper med alle former for rottebekæmpelse i kælderen, kloakken, afløb eller nedløbsrør. Som autoriseret kloakmester kender vi alt til rotteproblemer og ved, hvordan vi bedst og med de mest optimale løsninger stopper dem, inden de trænger indenfor.

Når du har mistanke om, at der er rotter på din matrikel, skal det altid anmeldes til kommunen. For de hjælper med bekæmpelsen. Men ligesom med kloaksystemet er det din pligt at have styr på og få installeret de rigtige materialer til bekæmpelse, som sørger for, at rotterne ikke har frit spil.

Undgå beplantning tæt på husmuren, fordi du giver rotterne frit slag og en god klatrevej ind. Nedløbsrør og tagrender er nemlig nummer to af rotternes foretrukne vej ind i bebyggelser. Riste over gulvafløb skal også være skruet fast, så de ikke kan komme ind denne vej.

Aut. Kloakmester Carsten Jensen er en del af Brejner A/S.
Så dem møder du, når du får udført strømpeforing, kloakspuling, slamsugning eller TV-inspektion.
For Hillerøds Slamsuger er stærk på kloakområdet.

Skal vi løse din opgave?

Hvad siger vores kunder?

Jeg bruger kun Brejner! Henrik, spulemanden kan sit kram og jeg kan kun give tommelfinger opad!

Søde og rare mennesker. De melder ud i god tid og overholder aftaler.

I er behagelige, hurtige og fleksible!

Meget flink spulemand. Han gjorde alt hvad han kunne for at løse opgaven.

Vi er altid tilfredse med jer – og bruger derfor kun jer. Der er no problems

Jeg bruger kun Brejner! Henrik, spulemanden kan sit kram og jeg kan kun give tommelfinger opad!

U.G med kryds og slange! Det var nogle søde unge mænd som var herude og byggelederen gjorde mig tryg igennem hele forløbet.