Jordarbejde

Jordarbejde & flytning af jord

Jordarbejde & flytning af jord

Al jord er ikke ens, og du kan ikke bare grave op og smide jord, hvor du vil. Det er der gode grunde til. Kommunerne prøver nemlig at passe på vores alle sammens sundhed ved at sørge for at jord, der flyttes bliver kategoriseret, så forurenet jord ikke blandes med ren jord.

Derfor er jordarbejde og jordflytning noget, man skal vurdere og gøre på den rigtige måde til alles glæde og gavn. Da jord samtidig er et levende materiale, kræver det erfaring og ekspertise. Vi fjerner din hovedpine og står for flytning, indkøb af ny jord og alle former for jord/gravearbejde. For vi har ikke jord i hovedet, men elsker at arbejde med det.

  • Vi tager professionelt hånd om din jord, flytter, skaffer eller erstatter

  • Alt jordarbejde i hele Nordsjælland, også opmåling og registrering

  • Moderne maskinpark, der kan klare alt fra privat til erhverv og offentlig

Vores fagpersonale er ved telefonen hele døgnet

Akut brug for hjælp?

Akut brug for hjælp?

Vores fagpersonale er ved telefonen hele døgnet

Vi stopper rotterne

  • Vi elsker gravearbejde og har altid en varieret maskinpark, så ingen opgave er for stor eller lille.
  • Vi har over 60 års erfaring, så du kan læne dig tilbage, mens vi graver og sørger for papirarbejdet.
  • Fra minigraver til store gravemaskiner med GPS. Vi følger opgaven til dørs.

Jord er vel jord?

andet indeholder byggeaffald som tegl, brokker, slagger eller andet affald, der skal sorteres fra, inden du flytter det.

Det er kommunernes opgave at sikre, at jord ikke bliver flyttet hen, hvor den kan være til skade for mennesker og natur. Derfor skal borgere og professionelle, der arbejder med jord ofte anmelde det til kommunen. Det er for at sikre, at forurenet jord ikke blandes med ren jord, og at forurenet jord ikke placeres i nærhed af følsomme naturområder, oven på værdifuldt grundvand eller andre steder, hvor den kommer til at gøre skade.

Hvad dine pligter og krav er, afhænger af den klassificering, jorden på din grund har. Og her kan vi hjælpe. Både, når det kommer til flytning af jord, hvis der mangler ny jord eller hvis jord skal fjernes. Vi sørger for papirarbejdet, så du kan være sikker på at overholde lovgivningen.

Læs mere

Jord er et levende materiale, der samtidig er følsomt overfor vejr og vind, derfor kræver det ekspertise, når der arbejdes med jord, hvis resultaterne skal være optimale.

Uanset om din jord skal registreres, renses, oplagres på et jordhotel eller i en container til midlertidig placering eller noget helt fjerde, så sørger vi for al arbejdet – fra det praktiske til det administrative.

For vi udfører alle typer af jordarbejde i hele Nordsjælland med vores moderne maskinpark, som kan klare alt fra store til små jordopgaver for erhverv, private, forsyninger og kommuner. Uanset om det gælder vores minigraver eller de store gravemaskiner med Gps, så kan vi sørge for korrekt og præcis opmåling og udførelse, for vores kompetente maskinførere har mange års erfaring med at betjene vores material. Og vi bruger altid den nyeste teknologi og maskiner.

Alle byzonearealer er som udgangspunkt områdeklassificerede og lettere forurenet. Det skyldes blandt andet afbrænding af kul og kos, benzin, stoffer i røg fra industri og mange år gammel forurening. Derfor skal alle jordflytninger i byer anmeldes til kommunen.

Generelt kan kommunen hjælpe dig med at finde ud af om den jord, der skal flyttes er dækket af områdeklassificeringen, hvilket betyder, at den skal leve op til nogle regler. For din jord kan godt være forurenet, selvom den ikke er omfattet af områdeklassificeringen og kortlagt.

Det kan være et puslespil at finde ud af, hvor du kan aflevere din jord, for det skal være på et godkendt sted, ligesom anmeldelsen skal være på plads. Den klarer vi.

Generelt skelner man mellem overfladejord, fyldjord og intaktjord. Intaktjord er aflejret af naturen uden menneskelig påvirkning og ligger fortsat i sit naturlige leje. Hvis jorden kommer fra et områdeklassificeret område, skal der kun tages prøver i overfladejorden og fyldlaget.

Generelt kræves det at lave en anmeldelse til kommunen. Og netop fordi jordarbejde kan være en kompliceret affære med jordbundsprøver og afgifter, så kan det gøre livet lettere for dig at få rådgivning fra professionelle eller lade os forestå hele arbejdet.

Vi er altid fleksible og holder, hvad vi lover.

Skal du bygge nyt, lave belægninger eller anlægge, sørger vi for jordarbejdet for kommende byggegrunde og veje. Og vi står selvfølgelig for korrekt håndtering og bortskaffelse af forurenet overskudsjord, udgravninger til veje og stier, etablering af nye kloakanlæg med separate spilde-, og regnvandsledninger, regnvandsbassiner ligesom gravearbejde for fjernvarme- og vandforsyning.

For der er faktisk ikke nogen begrænsninger. Vi tager os af det hele og altid med udgangspunkt i bygherrens ønsker uafhængig af, om det gælder store tennisbaner, parkeringspladser til udeområder, større bebyggelser, en swimmingpool eller omlægning af haven.

Vi kan klare gravearbejdet og levere grunden, så den er klar til bebyggelse, ligesom vi kan forestå arbejdet med at sørge for kloakering og afsluttende lægning af belægning som eksempelvis grus eller fliser. For vores erfaring er stor, da vi har over 60 år på bagen.

Hvert projekt er forskelligt, så vi sørger for grundig og professionel rådgivning, så den rigtige fremgangsmåde bliver valgt i alle projekter.

Det gælder uafhængig af, om det handler om byggemodning af byggegrunde, afrømning af muld, terrænregulering med bulldozer og andet dozerarbejde, gravearbejde, udgravning eller afretning af jord, så lagtykkelsen er korrekt og overfladen jævn.

Med vores brede og årelange erfaring med jordarbejde på entreprenørområdet, sørger vi for kompetent samarbejde med andre virksomheder og faggrupper, hvilket gør det let at agere både hoved-, stor eller fagentreprenør, hvis det handler om større byggerier, byggemodning og anlæg af projekter og byggeri.

Vi vægter vores faglige ekspertise højt, og målet er altid tilfredse kunder.

Derfor giver vi altid uforpligtende tilbud på din opgave uafhængig af størrelsen.

Skal vi løse din opgave?

Hvad siger vores kunder?

Jeg bruger kun Brejner! Henrik, spulemanden kan sit kram og jeg kan kun give tommelfinger opad!

Søde og rare mennesker. De melder ud i god tid og overholder aftaler.

I er behagelige, hurtige og fleksible!

Meget flink spulemand. Han gjorde alt hvad han kunne for at løse opgaven.

Vi er altid tilfredse med jer – og bruger derfor kun jer. Der er no problems

Jeg bruger kun Brejner! Henrik, spulemanden kan sit kram og jeg kan kun give tommelfinger opad!

U.G med kryds og slange! Det var nogle søde unge mænd som var herude og byggelederen gjorde mig tryg igennem hele forløbet.