Betonfundament

Fundamenter der holder

Et fundament er ikke bare et fundament

Det er hele forudsætningen for at en bygning kan stå stabilt og holde sin form i årevis. Er et fundament ikke lavet rigtigt, kan det have svært ved at bære tag-, og vægkonstruktion og hvilket i sidste ende kan blive en dyr affære.

Dårligt udførte fundamenter, der ikke er rigtigt dimensionerede, er nemlig skyld i at fugt kan trænge ind, ligesom der kan komme sætningsskader, sammenstyrtninger eller lignende. Over 60 års erfaring med professionelle fundamenter, tilpasset bygningens størrelse og udformning samt jordbundens karakter betyder, at vi kan garantere dig en optimal løsning.

  • Over 60 års erfaring med fundamenter

  • Vi står for alt praktisk & administrativt i forhold til dit fundament

  • Alle certificeringer og autoriseret af teknologisk institut

Få de bedste fundamenter

  • Vi støber nyt og reparerer alle former for fundamenter med udgangspunkt i bygningens karakteristika.
  • De nyeste maskiner, professionelle uddannede medarbejdere og en autoriseret entreprenør er din garanti.
  • Årelang erfaring betyder hurtig eksekvering, og vi følger opgaven til dørs fra start til slut.

Vores fagpersonale er ved telefonen hele døgnet

Akut brug for hjælp?

Akut brug for hjælp?

Vores fagpersonale er ved telefonen hele døgnet

Forarbejde til fundament

Når man skal støbe fundamenter og vælge den rigtige udformning, er hele forarbejdet og beregningen meget vigtig. For det første skal du have en byggetilladelse fra kommunen, når der skal støbes. Samtidig skal man skal tage hensyn til de individuelle regler for afstand til skel, nabo, servitutter og afstand til vejmidte. Så sikrer du dig mod problemer, og vi hjælper selvfølgelig gerne med det administrative i denne proces.

Anden del af det at planlægge et fundament handler om, at vurdere jordens kvalitet og beskaffenhed. For man kan ikke støbe et holdbart fundament på muld-, eller mosejord, fordi det så vil synke.

Nogle gange er jordbundsprøver nødvendige, andre gange skal man grave dybere, opsætte ekstra armering eller andet. Geotekniske undersøgelser giver generelt viden om, hvor grundvandspejlet ligger og hvilken sammensætning jorden under dit hus har.

Og så er det altafgørende, hvilken form for bygning, der er tale om. For der er stor forskel på dit fundament afhængig af, om det skal bruges til en carport, et skur, et opvarmet hus eller en større ejendom.

Kom problemerne i forkøbet

Kloakspuling forebygger samtidig med at det renser fremtidige problemer, og det kan tit være billigere at tage problemerne i opløbet, når de er mindre. Derfor kører vi også med forskellige former for serviceordning, skræddersyet til dine behov, så du altid er sikret et velfungerende kloaknet.

Udgravning og kloak

Først efter de to ovenstående processer, kan gravearbejdet begynde. Man graver ned i mindst 90 cm dyb jord, fordi man så når ned i en frostfri dybde og kan være sikker på, at fundamentet ikke skubber til jorden.

Alle kloakinstallationer skal være på plads, inden fundamentet støbes. Det er vores speciale, for vi sørger for, at alle slanger, rør og installationer til varmt vand, spildevand, afløb, eventuel gulvvarme og elektriske installationer er på plads.

Inden man støber, lægges der sand i bunden af jorden, hvorefter det kapillarbrydende lag, der leder fugten væk, kommer. Og her bruges der typisk leca, hvor der mures imellem. Ovenpå det kommer turen til det isolerende lag, der kan tåle fugt. For at der ikke kommer kuldebroer, skal pladerne også lægges rigtigt. Og først til sidst lægger man en armering af jern.

Beton er ikke bare beton

Når der skal støbes, er det vigtigt at vælge det rigtige materiale, der er tilpasset bygningens dimensioner og jordbunden. Man kan eksempelvis lave et randfundament og fuldfundament. Hvad der er det rigtige, afhænger af bygningen og dens brug. Når det kommer til beton, er selvnivellerende en mulighed, for det gør det nemmere at få det hele til at være plant, ligesom fundamentet skal støbes på en gang, da det styrker holdbarheden. Men mulighederne er mange fra støbemix blandet med cement, bakkemørtel, vand og cement til pudsemørtel blandet af strandsandsmørtel eller muremørtel – det rigtige er afhængig af karakteren af arbejdet.

Men det behøver du ikke bekymre dig om, for vi står for alt arbejde fra start til slut.

Reparation af fundamentet

Har du allerede et hus eller drejer det sig om en eksisterende ejendom, er det ikke unormalt, at fundamentet har slået sig. Det kan være, at der er kommet sprækker eller revner i husets ydervægge eller sokkel, og der er opstået sætningsskader. Det gælder eksempelvis, hvis fundamentet ikke er konstrueret korrekt, så det kan klare vægten af husets bærende og stabiliserende vægge og tagkonstruktion.

For meget vand på grunden eller et utæt kloakrør kan også være årsagen til, at jorden under et fundament bliver skyllet væk og dermed underminerer dele af huset. Det kan samtidig resultere i en uhensigtsmæssig fugtindtrængning. Her hjælper vi med at udbedre problemer opstået på allerede støbte betonfundamenter.

Den rigtige løsning kan eksempelvis være at grave ud og understøbe fundamentet. Men man kan også bruge forskalling, så renderne understøttes.

Vi hjælper med alle former for reparation af eksisterende fundamenter, så din bygning sikres en lang levetid.

Kontakt os og hør mere om, hvad der vil være den helt rigtige fundamentløsning til lige dit byggeprojekt. Vi er altid klar til at komme med et uforpligtende tilbud.

Skal vi løse din opgave?

Hvad siger vores kunder?

Jeg bruger kun Brejner! Henrik, spulemanden kan sit kram og jeg kan kun give tommelfinger opad!

Søde og rare mennesker. De melder ud i god tid og overholder aftaler.

I er behagelige, hurtige og fleksible!

Meget flink spulemand. Han gjorde alt hvad han kunne for at løse opgaven.

Vi er altid tilfredse med jer – og bruger derfor kun jer. Der er no problems

Jeg bruger kun Brejner! Henrik, spulemanden kan sit kram og jeg kan kun give tommelfinger opad!

U.G med kryds og slange! Det var nogle søde unge mænd som var herude og byggelederen gjorde mig tryg igennem hele forløbet.