Hardware og EdTech til undervisningsbrug

Computere kan bruges i undervisningen til at få indsigt i IT, men også som værktøjer i egen ret. Computere består af både hardware og software og begge dele skal tænkes med, når undervisningen og opgaverne planlægges. Samtidig deler man ofte computere op i IT og IKT; i “informationsteknologi” og “informations- og kommunikationsteknologi”. Kommunikation er fra…

Strøtanker om analoge menneskers “uncanny vally”

For længe, længe siden var jeg til et foredrag om “Uncanny Vally”. “Uncanny Vally” refererer til en hypotese fra robotforskningen om at menneskelige kopier der næsten, men ikke helt, ligner mennesker, giver nogle menneskelige betragtere en ubehagelig følelse af uhygge og afsky.  Nu har jeg arbejdet med mennesker et stykke tid, som til tider har svært ved “det med…

At skrive sig til læring/læsning. Eller: opdagende skrivning

I mandags var jeg til oplæg om at skrive sig til læring. Det var forlaget Alinea, som inviterede til fyraftensmøde i København. Metoden går ud på at lære at læse/skrive på en computer *før* børnene lærer håndskrift. Oplægsholderne var Annika Agelii Genlott fra Örebro universitet, der fortalte om resultaterne af et fireårigt forsøg med metoden i Sverige.…