Den (næsten) komplette liste over ressourcer om digital læring på dansk

Ressourcer om IT-didaktik” er for undervisere og pædagoger i daginstitutioner, folkeskoler, gymnasieskolerne, højere læreanstalter og sågar for folk i corporate world. Overalt hvor der er brug for undervisning og læring via IT. Nogle af siderne har (delvist) karakter af reklame, andre er udelukkende fagblogs skrevet af praktikere og akademikere. ALLE siderne har et minimum af relevans for IT-didaktik, ellers er de ikke med og jeg får ikke penge fra nogen af dem.
Listen er ikke komplet, blot hvad jeg har fundet indtil nu, så skriv endelig til mig, når du finder noget, som jeg har overset.

*sharing is caring*
*feedback og ideer til listen er velkomne*

Anne Vibeke Frank og Anja Emilie Madsen

skriver om digital faglig læsning

Apple

Apple skriver: “Som lærer er du med til at inspirere den næste generation af ledere. Du gør indviklede ting nemme at forstå. Og du er altid på udkig efter nye måder at motivere og engagere dine elever på. Derfor har vi samlet en række tips, historier og andre nyttige materialer på denne side, så du altid kan finde inspiration. Og vi har oprettet Apple Teacher-ordningen for at hjælpe dig med at få mest muligt ud af vores produkter – og for at fremhæve den fantastiske indsats, du gør i dit daglige arbejde.

Center for Digital Dannelse

Centretrådgiver bredt om digitalisering, digital dannelse og digitale kompetencer. Vores konsulenter skaber refleksion omkring virkningerne af digitale og sociale medier mellem mennesker, med det mål at være aktivt medskabende og påvirke mediebrugen i en positiv retning.” og “støtter mennesker i deres tilegnelsen af en digital og tidssvarende dannelse med det formål at udvikle et trygt og værdiskabende samspil mellem mennesker i den virtuelle verden. Gennem undervisning, formidling og løbende vidensoprustning klæder vi vores publikum på til at tage kvalificerede valg i deres færden på nettet.

Center for Digital Pædagogik

skriver om og “udbyder en række foredrag inden for digital dannelse, pædagogik, børn og unge, problematikker og konkret how-to.

Claes Mørkeberg

skriver om “Learning 3.0 – in Adult Education Danish as a Second Language” primært på dansk

Cool it

Anja Emilie Madsen startededenne blog, da jeg havde brug for en sted, hvorpå jeg kunne samle og dele mine digitale idéer og projekter fra mine funktioner som underviser, pæd. it-vejeder, skolebibliotekar og oplægsholder.

Danish Design Award

lister vindere og finalister til “Better Learning”-prisen, som er “en designpris for løsninger, der fører til nye måder at lære og uddanne på.
Prisen gives til en løsning eller et projekt, der har skabt markant bedre læringsmiljøer eller læringsmetoder. Det prisvindende koncept demonstrerer, hvordan design kan anvendes som redskab til at skabe nye rammer for undervisning, læring og samarbejde.
Denne kategori viser, hvordan design kan understøtte menneskers læring ved at skabe motiverende miljøer eller læringssystemer, der inspirerer både studerende og undervisere. Det kan f.eks. være ved hjælp af ny teknologi, ny indretning eller møbler, eller nytænkning af undervisningsmiljøer både i og uden for de formelle undervisningsinstitutioner.

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger

dyrker også Smartsport og skriver “tag en smartphone i hånden og åbn de teknologiske muligheder for at tænde børn og unges interesse for motion gennem ny og alternativ træning.”

Danmarks Akkrediteringsinstitution

Skriver om kvalitet og perspektiver i forhold til MOOCs

Danmarks IT-vejlederforening

skriver, at de “varetager medlemmernes tjenstlige interesser, vi styrker integration og medvirker til udvikling, fornyelse samt anvendelse af IT i undervisningen” om sig selv og de har en blog

Didak

Didak blogger om projektet Didak, som “tager afsæt i mindre forløb/aktioner, der opskaleres på skolerne i sidste del af projektet. Endvidere er målet, at erfaringer indsamles og udbredes til øvrige gymnasier for at forny den pædagogiske praksis og integrere digitale kompetencer i undervisningen.

Didaktik og digitalisering

skriver, atMed denne blog ønsker vi at stille skarpt på hvordan vi anvender teknologi i læringskontekster og hvilken betydning det får for mødet med de studerende.
Det handler om: pædagogiske metoder, it-didaktik, tendenser og nye initiativer med teknologi inden for voksenundervisning.”

Didaktoriet

er forlaget Alineas blog og podcast “til dig, der arbejder i eller med grundskolen. Vi vil gerne give dig et varieret udvalg af nedslag med fokus på skole og læring, og vi vil gerne være med til at starte samtaler, bidrage til samtaler og inspirere til samtaler om skolen, om undervisning og lærerfaget. Og vi vil gerne have dig med. Hvis du kunne tænke dig at blive en stemme på Didaktor, kan du skrive til os med idéer, indlæg og kommentarer på didaktor@alinea.dk. Bloggen er skrevet af os på forlaget, men også af lærere, skolefolk og andre med indsigt i emner, der kan være relevante for os med interesse for skolen. Podcasten er produceret af Anders Schunk, der går i samtale med en lang række personer, der ligeledes har noget på hjertet, når det drejer sig om skole og læring.

Digitale Didaktiske Designs

af Roland Hachmann, er om flipped learning, multimodalitet mm.

Dream

er Syddansk Universitets center for uddannelse og avancerede mediematerialer

eDidaktik

Niels Jakob Pasgaard arbejder for at inspirere undervisere til at anvende it i undervisningen og give didaktikken tilbage til underviseren.

Edu21.dk

Josefine Jack Eibys Edu21 er “skabt som en platform, der samler inspiration og erfaring til alle lærere i det 21. århundrede“. Digitale værktøjer har et særskilt afsnit

EduLab

Edulab, Matematikfessors community, har primært fokus på matematik

elearning specialist

har en blog, og de skriver: “Her deler vi viden og prøver ikke på at sælge noget som helst. Basta! Vi håber du har gavn af det vi skriver.

EMU Danmarks læringsportal

IT-projekt er inspiration til brug af it-redskaber i undervisning i oldtidskundskab, men lærere i andre klassiske fag kan sagtens læse med.
IT i folkeskolenformidler konkrete og praksisnære eksempler fra Undervisningsministeriets projekt It i folkeskolen. Fokus er på de initiativer, der er sat i gang for at øge anvendelsen af it i folkeskolen. Formidlingen er primært fra Demonstrationsskoleforsøgene, It-lærernetværket og Skoleledernetværket for digital forandringsledelse.”
IT i undervisningen er “en række digitale ressourcer og værktøjer, der kan understøtte arbejdet med it og medier på tværs af fagene. Værktøjerne er netbaserede og gratis. Der er primært tale om enkle værktøjer, der kan indgå i fx den fagdelte undervisning
Vejledningen i IT og medierindeholder blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og indhold og en uddybning af fagets kompetenceområder.

EVA – Danmarks evalueringsinstitut

har temasiderne “digitalisering” om IT i undervisningen.

Eva Fog

skriver PædaGo Nok. Hun tager udgangspunkt i pædagogers og forældres arbejde med børnenes digitale liv.

eVidenCenter,

som er det nationale videncenter for e-læring, har både en interessant hjemmeside og en blog, hvor der bidrages “til den aktuelle debat om pædagogik, uddannelse, it-didaktik og e-læring.

e-Fokus

Netværk for praktisk e-læring

Fagboxen

er “videndeling og inspiration for lærere og pædagoger i Aalborg Kommune

Flipped learning

af Hachmann og Holmboe, skriver: “at flippe anses mange steder, som en del af en innovativ metode til at forbedre undervisningen og gøre klasseværelset mere centreret omkring samarbejds- og undersøgelsesbaseret læring. Fremfor at fokusere på lærerens aktivitet i en time, så præsenterer ”Flipped Learning” et fokus, der går ud over de traditionelle forelæsninger og åbner for et skifte i læringen.

Folkeskolen

Der debatteres flittigt på lærernes fagblads hjemmeside – også om IT i undervisningen

Gymnasieskolernes lærerforening

har 14 anbefalinger om e-læring

Henning Romme Lund

skaber aktivitet med flipped classroom

Henrik J Mondrup

Udgiver på sin blog

Holbækgruppen

begyndte at skrive i forbindelse med et besøg til Danmarks Læringsfestival

Ian Stenz

lærer, legebarn og maker, skriverBloggen her startede jeg mest pga at der altid har været en del der spørger mig efter gode tips til at bruge forskellige teknologier i deres undervisning, så jeg tænkte at jeg lige så godt kunne dele så meget som muligt, så alle kan få glæde af det og blive inspireret til deres undervisning. Ligsom jeg selv bliver inspireret af at læse blogs fra uddannelsesverdenen.

InToLearning

Karin Eckersberg skriver, at “Teknologi har forandret vores måde at lære og undervise på. I en moderne verden gælder det om at udnytte teknologiens fordele, og på læringsområdet er der meget at hente. Det kan du læse om i mine blogindlæg, hvor jeg deler viden om digital læring, e-læring, gamification, mikrolæring, digitale læremidler, digital didaktik med mere.

iPads i skolen

er et samarbejde mellem Centre for Undervisningsmidler på hhv Professionshøjskolen UCC og University College Sjælland

IT i folkeskolen

IT i folkeskolen skriver Martin Jensen: “IT er på ingen måde løsningen på alle problemer, men rigtig brug kan højne læringen og i flere tilfælde være med til at aktivere elever som ellers kan være svære at få med. Der har faktisk været en del fokus på denne problemstilling i medierne de seneste år, men jeg synes der mangler et sted hvor lærere kan søge hjælp og gode ideer til hvordan man så kan bruge IT i undervisningen.”

IT i gymnasiet

er “om brug af it i undervisningen i ungdomsuddannelserne

IT Torvet

Tolv bloggere skriver “om nye spændende ting på nettet som vi falder over. Det kan være historier om it og læring, nye spændende læringssites, teknologier vi tror kan bruges også i et læringsperspektiv og selvfølgelig en anelse wauvfaktor og gadgets til at krydre det hele med.

itslearning

(dem med bl.a. SkoleIntra) har en blog

iUndervisning

Målet med denne hjemmeside er, at aktiviteter m.m. bliver sorteret efter de nye Forenklede Fælles Mål i fagene.”

Jeppe Bundsgaard

er “professor i fagdidaktik og it med særligt henblik på dansk ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Århus Universitet.” og har lagt “tekster fra mit arbejde gennem de sidste 15-20 år. Kronikker, artikler, universitetsopgaver og -afhandlinger, politiske oplæg, undervisnings- og foredragsnoter mm.

Københavns Lærerforening

har et indlæg om emnet

Københavns Universitet

ePRAXIS samler fjernunderviser Chresteria Neutzsky-Wulff og hendes kollegers erfaringer med e-redskaber fra et læringsprojekt på KUA, dvs humaniora. De skriver, at “her kan du læse mere og få gode ideer til læringsforløb, både traditionelle forløb og fjernundervisning. Fællesnævneren for materialet er et forsøg på at beskrive forskellige e-redskaber fra en undervisers synsvinkel. For e-læring skal være enkelt at gå til og passe ind i underviseres og studerendes travle hverdag.”
E-Learning af Annette Q. Pedersen på det humanistiske fakultet, hendes “notesbog, idekatalog, gemmested for nyttige videoer og podcasts, tips&tricks til inddragelse af nye medier, IT, Web 2.0 (eller hvad vi nu skal kalde det) i undervisningen. Bliv inspireret og/eller læg en kommentar.
Det er IT learning centerets “vigtigste opgave at rådgive og vejlede undervisere på SCIENCE i den pædagogiske og tekniske brug af IT i undervisningen. ITLC arbejder på grundlag af moderne læringsteori og den nyeste viden inden for IT og læringsteknologier.

Learningbank

skriver om bloggen; “VIDEN, INDSIGT & RESSOURCER E-bøger, guides, seminarer og meget andet godt indhold. Læring udvikler og forandrer sig konstant. Blended learning, e-learning, gamification, virtual reality og alt der imellem. Derfor opsøger vi konstant ny viden og trends.

Læring og Medier

Tidsskriftet LOM, Læring og Medierer et elektronisk tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde

Læremiddel.dk

Learning Techer et peer-reviewed, forskningsbaseret tidskrift, der behandler emner i feltet mellem læremidler, didaktik og teknologi.

Lærerbloggen

er fra lærer til lærer “For os er det vigtigt, at bloggens indlæg er skrevet af lærere. Det er nemlig jer, der står med fingrene nede i undervisningen hver dag og ligger inde med en guldgrube af gode tricks. Det er altså dig og dine kollegaer, der skriver indlæggene – vi formidler blot jeres budskaber her på bloggen.”

Lærernetværket

Lærernetværkettager udgangspunkt i synliggørelsen og udviklingen af de deltagende læreres it didaktiske praksis og dens kompleksitet i fagene dansk og matematik– og ikke mindst i netværksdannelse og videndeling på tværs af landet.”

Læring med IT

bloggerom læring med it i CFU-regi

Medieskole

Thomas Dreisig skriver på sin blog, at han “ønsker at bakke op om brugen af it i det danske uddannelsessystem i forhold til øget faglighed og personlig og social udvikling samt at bidrage til et større kendskab til digital dannelse.

Mette Søgaard

har skabt listen hér og skriver desuden om lærings-UX, digital pædagogik og meget andet. Find den opdaterede liste over IT-didaktiske ressourcer på dansk på hjemmesiden.

Microsoft

På Microsofts blog TechNet er et af punkterne “Pædagogik

Mindset4IT

er Birgitte Rubæks blog og firma

MOOCs

skrives af Lone Guldbrandt Tønnesen, som skriver, at hun “har arbejdet med E-læring i snart 17 år samt med MOOCs i over 5 år. Alt sammen som led i mit arbejde som lektor på University College Lillebælt. Min store interesse for MOOC´s opstod i foråret 2011, hvor en god kollega sendte mig Georges Siemens bog om connectivisme. Det var så spændende læsning, at jeg i efteråret 2011 fik bevilliget timer til at deltage i et MOOC om MOOCs og de forandringer MOOCs ville bringe med sig.

Nicolas Guilbert

skriver på Version2 og er “en ingeniørvirksomhed og en skole på samme matrikel

Oves blog om alt

Ove Christensen, UCSj, skriver om alt undervisningsrelateret.

Peter Holmbo

fortæller, at han erlæreruddannet og har i efterhånden mange år interesseret mig for hvordan, hvornår og hvorfor man kan eller skal integrere it i læring, undervisning og uddannelse.

Pæd-IT

Christian Toft skriver om pædagogisk brug af computere

Region Hovedstaden

CAMES – “Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation – samler Region Hovedstadens forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter inden for medicinsk og kirurgisk simulation“.
RegionH E-læring vejleder i brugen af læringsmetoder og –teknologi samt producerer e-learningkurser til både interne og eksterne kunder.

Ressourcer om IT-didaktik

Listen hér er et privat initiativ, som forhåbentlig bliver delt flittigt. Find den opdaterede liste hér og skriv til mig med ideer og feedback. På forhånd tak!

Roskilde universitet

Akademisk ITtilbyder hjælp til RUC-ansatte,som ønsker at vide mere om,hvordan nye medier kan udnyttes effektivt i undervisning,forskning og formidling

Simon Skov Fougt

harskrevet ph.d. om lærerens scenariekompetence og lærerkompetenceudvikling. Mine primære interesseområder er lærerkompetenceudvikling, dansk- og it-didaktik.

SmartLearning,

som er de ni erhvervsakademiers online undervisningsplatform, har bloggen “LearningHub

Stine Rank Langhøj

skriver om digital didaktik

Stine Aaen Dürrs

blog er “om undervisning, pædagogik, didaktik mm. Bloggen startede som en del af et web2,0 kursus, men handler om alt fra mine overordenede pædagogiske og didaktiske tanker til konkrete undervisningsideer :-)”

Skoleapps

Troels Christensen anmelder apps på skoleapps.net

Skolen i spil

skriver på bloggen, at den”grundlæggende idé bag Skolen i spil-metoden er, at anvende computerspil som pædagogisk redskab til at træne og øge kognitive og sociale kompetencer, samt gøre fagligheden mere meningsfuld. Vi bruger kommercielle spil som meningsgivende ramme for eksisterende læreplaner og fagligt indhold. Vores metode understøtter den enkelte elevs overblik og sammenhæng og skaber et fagligt fællesskab i klassen.

Skolestuen

Eva Strandbergs bloghenvender sig til undervisere og andre nysgerrige, som også elsker nettet og alle de spændende vinkler, det kan bidrage med i undervisningen. Bloggen handler primært om gratis webressourcer og mulighederne for inddragelse af disse i undervisningen, men indeholder også masser af links til undervisningsrelevante websteder med fokus på andre ting end det IT-faglige

SydDansk Universitet

E-læringsprojektpuljen er årlige midler “til gennemførelse af e-læringsprojekter, der kan være med til at støtte udviklingen af e-læring på SDU og bidrage til implementering af de bærende principper for aktiverende undervisning og aktiv læring.
Vejledning i brug af Learning Management Systemet Blackboard

UC Viden

forsknings- og udviklingsaktiviteter i professionshøjskolesektoren, har en del om bl.a. Informations- og kommunikationsteknoloig, og e-læring

Undervisningsministeriet

IT i undervisningen er tænkt som at “mere it i undervisningen skal være med til at skabe en fagligt stærkere folkeskole. De digitale læringsformer skal anvendes som pædagogiske og didaktiske redskaber til at øge elevernes udbytte af undervisningen.

VIA center for undervisningsmidler

VIA CFU inspirerer “til at inddrage it og medier i undervisningen. Vi præsenterer digitale læremidler og beretter om de udviklingsprojekter, som vi samarbejder med skoler og andre instanser om.

Aalborg Universitet

e-Learning Laber en vidensgruppe under Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet. eLL forsker og underviser i design, implementering og evaluering af IKT-systemer, der skal understøtte læring og videndeling.
ForskningsLab: IT og LæringsDesign, ILDarbejder grundvidenskabeligt og med aktions- og praksisforskning med eksterne samarbejdspartnere. Laboratoriet satser i særlig grad på it i grundskolen og på videregående uddannelser. Der forskes i nye læringsformer, multimodalitet og interaktion i teknologiintensive læringsmiljøer, som er helt centrale i forbindelse med innovation af uddannelsessektoren, virksomheder og andre organisationer. Forskningen på LAB’et omfatter derudover læring både i og udenfor uddannelsessystmet.

Aarhus Universitet

Center for undervisning og Læring, Aarhus BSS, sørger for “byggestene til endnu bedre universitetsundervisning” og giver bl.a. indblik i brug af teknologi.
DEFF er et projekt under AU library om e-læring, informationskompetence og biblioteksservices
Educational IT-gruppen “på CESU samarbejder med alle fagmiljøer på Health omkring udvikling og understøttelse af undervisning med educational it.
EdTech Lab” skriver, at “Educational IT er en væsentlig del af it-strategien på Arts. EdTech Lab udbyder kurser og workshops for undervisere og er ansvarlig for implementering af learning management systemet Blackboard. I øjeblikket afvikles en række pilotprojekter indenfor feltet.”
Pages er studiemiljøet omkring IT-didaktisk Design og CUDiM-folkenes fælles eksperiment “med et socialt netværk, grupper og blogs til studerendes og underviseres arbejde. Det er et tilbud til studerende og undervisere om at kommunikere, samarbejde og dele viden – også på tværs af kurser og uddannelser. De grundlæggende principper bag Pages er åbenhed og synlighed. Pages forsøger at lægge op til en åben kommunikation, som andre kan følge – både inden for og uden for Pages.”
TDM (CUDiM) Center for undervisningsudvikling og digitale medier, koordinerer AU Educate, det tidligere UnderviserMetro.

*sharing is caring*
*feedback og ideer til listen er velkomne*