Available courses

Log ind som gæst og læs om digitale undervisningsressourcer og e-læringsaktiviteter


Log ind som gæst og læs om tre forslag til facilitering af workshops I kan lave sammen på arbejdspladsen.

SmartLearning er Erhvervsakademierne i Danmarks fælles tilbud om online Akademi- og Diplomuddannelser.

Mit arbejde er at udvikle og producere digitale undervisningsforløb og hjælpe onlineundervisere teknisk og pædagogisk.

Kurserne, der vises hér, tilhører SmartLearning.dk, dvs Copenhagen Business Academy, eller vore kunder.
Af samme grund er her kun pdf'ere og ikke reelt indhold.
Men det giver forhåbentlig alligevel et indblik i hvad jeg laver for lønnen.
Alle kurser er bygget i Moodle.

Log ind som gæst og læs om forskellige standarder for dataarbejde i e-læring og hvordan det passer med Moodle og Learning Analytics

Log ind som gæst og læs om de muligheder Moodle giver for forskellige editorer, altså, tekstbehandlingsprogrammer.
Der er fire "pakker", Atto, TINYmce, Edu-sharing og CSS, som kan udviddes med de forskellige plugins, der her er nævnt

Log ind som gæst og læs om hvilke ressourcer og aktiviteter, der er "born mobile"?