‘Tilstrækkelighedstest’ af undervisningsmateriale

I februar 2019 gik min arbejdsplads online med censorkurset og for nogle uger siden passerede vi 2000 kursister og derfor har min chef bedt mig fortælle lidt om kurset. Oprindeligt var censorkurset bestilt af Uddannelses- og Forskningsministeriets Styrelse for Forskning og Uddannelse og vi fik en række dessiner vedr indholdet i kurset. Kurset blev bestilt efter et udvalgsarbejde, som du kan læse om her: https://ufm.dk/uddannelse/rad-naevn-og-udvalg/tidligere-rad-naevn-og-udvalg/censorudvalget/dokumenter-og-analyser/microsoft-word-sidste-nye-censorrapport-version-180117-docx.pdf Ud over dessinerne fik vi også lov at trække på en ‘arbejdsgruppe’, dvs en medarbejder fra styrelsen og tre erfarne censorformænd udvalgt af styrelsens medarbejdere blandt frivillige censorformænd. Men vi fik også meget frie hænder …

Padlet

Tilbage i tidernes morgen på universitetet lavede vi en Padlet. Alle, der er logget ind kan bidrage og flytte rundt på hinandens bidrag ved hjælp af uploads af filer, links til hjemmesider, direkte googlesøgning, fotos/film fra webkameraet, lyd fra mikrofonen, tegne, geolokation og andre padlets.